Biuletyn Informacji Publicznej Studzienice
Dzisiaj jest środa, 1 października 2014 r. Imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza
Studzienice Logo

Informacja o Sesji Rady Gminy Studzienice w dniu 2 października 2014 r. (czwartek)

Z A W I A D O M I E N I E z dnia 29 września 2014 r. w sprawie terminu miejsca i porządku obrad sesji Rady Gminy Studzienice. Zawiadamia się mieszkańców Gminy Studzienice, że w dniu 2 października 2014 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali Domu Kultury w Studzienicach odbędzie się sesja more »

Bezpłatne szkolenie NATURA 2000

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie: „Udział społeczeństwa w tworzeniu Planu Zadań Ochronnych obszarów Natura 2000 szansą dla regionu.” Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o odbyciu warsztatów w zakresie tworzenia obszarów Natura 2000. Zagwarantowany jest również posiłek. Więcej informacji plakat natura

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

O G Ł O S Z E N I E W Ó J T A  G M I N Y  S T U D Z I E N I C E   w sprawie:     konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi                         i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                         z dnia 24 more »

ZAPRASZA NA SZKOLENIE „Płatności obszarowe w 2015 r”

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOW GDAŃSKU BP w BYTOWIE I URZĄD GMINY W STUDZIENICACH ZAPRASZA NA SZKOLENIE „Płatności obszarowe w 2015 r” oraz Program Rolnośrodowiskowy 2015-2020″. które odbędzie się w dniu 02-10-2014r (czwartek) o godz. 13.00 w sali GOK Studzienice ul. Brzozowa 5 Informacje pod nr tel. 797010661 B. Paszylk lub 598216611 H. Polakowski

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w 2014 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych wpływających na rozwój Gminy more »

DOŻYNKI 2014

6 września 2014 r. odbyły się w Ugoszczy gminno-parafialne dożynki wiejskie. Uroczystość poprzedzona została Mszą Świętą odprawioną w Kościele Parafialnym pw. Najświętszej Marii Magdaleny w Ugoszczy przez kanonika. ks. Bolesława Liss. Po zakończeniu obrzędów sakralnych przedstawiciele sołectw z obszaru gminy, rolnicy, mieszkańcy oraz zaproszenie goście udali się na teren rekreacyjny przy ZS w Ugoszczy, aby more »

Aktualny wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne z nieruchomości na terenie gminy Studzienice.

1606_140902143854_001

DOŻYNKI 2014

plakat dożynki 2014

      Wójt Gminy Studzienice oraz Sołtys i Rada Sołecka wsi Ugoszcz serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców i gości na DOŻYNKI GMINNE,       które odbędą się 6 września 2014 r. na terenie ZS w Ugoszczy.       Uroczystości rozpoczną się mszą świętą o godz. 16.oo.       Gwiazda wieczoru będzie zespół NEXT.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu dofinansowania wkładu własnego

Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania w 2014 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Konkurs na dofinansowanie more »

Informacja o Sesji Rady Gminy Studzienice w dniu 28 sierpnia 2014

Z A W I A D O M I E N I E z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie terminu miejsca i porządku obrad sesji Rady Gminy Studzienice. Zawiadamia się mieszkańców Gminy Studzienice, że w dniu 28 sierpnia 2014 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali Domu Kultury w Studzienicach odbędzie się sesja more »