Biuletyn Informacji Publicznej Studzienice
Dzisiaj jest sobota, 20 grudnia 2014 r. Imieniny: Bogumiły, Dominika, Zefiryna
Studzienice Logo

Sesja 18 grudnia 2014 r. (czwartek) o godz. 11.00

Z A W I A D O M I E N I E z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie terminu miejsca i porządku obrad sesji Rady Gminy Studzienice. Zawiadamia się mieszkańców Gminy Studzienice, że w dniu 18 grudnia 2014 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali Domu Kultury w Ugoszczy odbędzie się sesja more »

NABÓR DO PROGRAMU BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Gmina Studzienice ogłasza kolejny nabór do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Program jest adresowany do stałych mieszkańców gminy zamieszkujących istniejące  budynki oddane do użytku, nie objęte programem kanalizacji sieciowej. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa będzie także zabezpieczenie i udostępnienie przez zainteresowanych terenu na budowę oczyszczalni i drenażu. Chęć uczestnictwa w projekcie należy zadeklarować poprzez wypełnienie i more »

Informacja o inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Studzienice w dniu 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 11.00

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Studzienice, że w dniu 1 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali Domu Kultury w Studzienicach odbędzie się pierwsza nowo wybrana  sesja  Rady Gminy Studzienice

Informacja o Sesji Rady Gminy Studzienice w dniu 30 października 2014 r. (czwartek) o godz. 11.00

Z A W I A D O M I E N I E z dnia 24 października 2014 r. w sprawie terminu miejsca i porządku obrad sesji Rady Gminy Studzienice. Zawiadamia się mieszkańców Gminy Studzienice, że w dniu 30 października 2014 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali Domu Kultury w Studzienicach odbędzie się sesja more »

Wyniki konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

wyniki konsultacji

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV i AGD

1645_141008091012_001

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STUDZIENICACH z dnia 8 października 2014 r

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STUDZIENICACH z dnia 8 października 2014 r Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Studzienicach wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego do Rady Gminy Studzienice w more »

Informacja o Sesji Rady Gminy Studzienice w dniu 2 października 2014 r. (czwartek)

Z A W I A D O M I E N I E z dnia 29 września 2014 r. w sprawie terminu miejsca i porządku obrad sesji Rady Gminy Studzienice. Zawiadamia się mieszkańców Gminy Studzienice, że w dniu 2 października 2014 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali Domu Kultury w Studzienicach odbędzie się sesja more »

Bezpłatne szkolenie NATURA 2000

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie: „Udział społeczeństwa w tworzeniu Planu Zadań Ochronnych obszarów Natura 2000 szansą dla regionu.” Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o odbyciu warsztatów w zakresie tworzenia obszarów Natura 2000. Zagwarantowany jest również posiłek. Więcej informacji plakat natura

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

O G Ł O S Z E N I E W Ó J T A  G M I N Y  S T U D Z I E N I C E   w sprawie:     konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi                         i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                         z dnia 24 more »