Biuletyn Informacji Publicznej Studzienice
Dzisiaj jest piątek, 28 listopada 2014 r. Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Studzienice Logo

Informacja o Sesji Rady Gminy Studzienice w dniu 30 października 2014 r. (czwartek) o godz. 11.00

Z A W I A D O M I E N I E z dnia 24 października 2014 r. w sprawie terminu miejsca i porządku obrad sesji Rady Gminy Studzienice. Zawiadamia się mieszkańców Gminy Studzienice, że w dniu 30 października 2014 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali Domu Kultury w Studzienicach odbędzie się sesja more »

Wyniki konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

wyniki konsultacji

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, sprzętu RTV i AGD

1645_141008091012_001

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STUDZIENICACH z dnia 8 października 2014 r

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STUDZIENICACH z dnia 8 października 2014 r Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Studzienicach wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego do Rady Gminy Studzienice w more »

Informacja o Sesji Rady Gminy Studzienice w dniu 2 października 2014 r. (czwartek)

Z A W I A D O M I E N I E z dnia 29 września 2014 r. w sprawie terminu miejsca i porządku obrad sesji Rady Gminy Studzienice. Zawiadamia się mieszkańców Gminy Studzienice, że w dniu 2 października 2014 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali Domu Kultury w Studzienicach odbędzie się sesja more »

Bezpłatne szkolenie NATURA 2000

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie: „Udział społeczeństwa w tworzeniu Planu Zadań Ochronnych obszarów Natura 2000 szansą dla regionu.” Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia o odbyciu warsztatów w zakresie tworzenia obszarów Natura 2000. Zagwarantowany jest również posiłek. Więcej informacji plakat natura

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

O G Ł O S Z E N I E W Ó J T A  G M I N Y  S T U D Z I E N I C E   w sprawie:     konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi                         i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                         z dnia 24 more »

ZAPRASZA NA SZKOLENIE „Płatności obszarowe w 2015 r”

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGOW GDAŃSKU BP w BYTOWIE I URZĄD GMINY W STUDZIENICACH ZAPRASZA NA SZKOLENIE „Płatności obszarowe w 2015 r” oraz Program Rolnośrodowiskowy 2015-2020″. które odbędzie się w dniu 02-10-2014r (czwartek) o godz. 13.00 w sali GOK Studzienice ul. Brzozowa 5 Informacje pod nr tel. 797010661 B. Paszylk lub 598216611 H. Polakowski

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania w 2014 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych wpływających na rozwój Gminy more »

DOŻYNKI 2014

6 września 2014 r. odbyły się w Ugoszczy gminno-parafialne dożynki wiejskie. Uroczystość poprzedzona została Mszą Świętą odprawioną w Kościele Parafialnym pw. Najświętszej Marii Magdaleny w Ugoszczy przez kanonika. ks. Bolesława Liss. Po zakończeniu obrzędów sakralnych przedstawiciele sołectw z obszaru gminy, rolnicy, mieszkańcy oraz zaproszenie goście udali się na teren rekreacyjny przy ZS w Ugoszczy, aby more »