Biuletyn Informacji Publicznej Studzienice
Dzisiaj jest wtorek, 3 marca 2015 r. Imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana
Studzienice Logo

Informacja dla osób prowadzących gospodarstwo agroturystyczne i działalność turystyczną na terenie Gminy Studzienice

Osoby prowadzące działalność turystyczną i agroturystyczną  proszone są o dostarczenie do Urzędu Gminy Studzienice  następujących informacji: – rodzaj prowadzonej działalności – ilość miejsc noclegowych – charakterystyka obiektu (położenie, wyposażenie, atrakcje turystyczne w pobliżu, aktualne zdjęcia) – cennik   Miejsce składania informacji: Urząd Gminy Studzienice ul. Kaszubska 9 77-143 Studzienice lub drogą elektroniczną na adres: katarzyna@studzienice.pl more »

Informacje dotyczące zabezpieczeń nowego dowodu osobistego

Zawiadomienie – Sesja

  Z A W I A D O M I E N I E   z dnia 19 lutego 2015 r.   w sprawie terminu miejsca i porządku obrad sesji Rady Gminy Studzienice.     Zawiadamia się mieszkańców Gminy Studzienice, że w dniu 12 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali Domu Kultury more »

Oferta pracy

Ośrodek Wypoczynkowy Kaszubski Bór, Stadnina koni w Sominach poszukuje Kierownika Stajni. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę w młodym dynamicznym zespole. Oczekujemy zaangażowania w pracę stajni, właściwego kierowania podległym personelem. Efektywnego wykorzystania czasy pracy przez osobę prowadzącą stadninę jak i personelu pracującego na stajni. Mile widziane uprawnienia instruktorskie. Prosimy o kontakt: tel 785 084 000 mail: more »

Wykaz nieruchomości gminnych wytypowanych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

Informacja o udzielonej pomocy de minimis w roku 2014 przez Gminę Studzienice

Stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2014 r.: Stanisław more »

Informacja dla przedsiębiorców zawierających umowy z młodocianymi w celu przygotowania zawodowego

INFORMACJA Zgodnie z art. 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1966 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz.U. z 2002 r. Nr 60 poz. 278 ze zm.) każdy przedsiębiorca zawierający umowę z młodocianym z terenu Gminy Studzienice w celu przygotowania zawodowego ma obowiązek dostarczyć zawiadomienie do Urzędu Gminy Studzienice, ul. more »

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH NA 2015 ROK

HARMONOGRAM Z HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH NA 2015 ROK W CELU WYBORU SOŁTYSA   Lp. Data zebrania Godzina Sołectwo Miejsce zebrania Osoba obsługująca zebranie wiejskie 1 2 3 4 5   1 16.02.2015 18.00 Przewóz Wiejski Dom Kultury Ewa Gierszewska 2 17.02.2015 17.00 Łąkie m. Państwa Turzyńskich Witold Kulas 3 17.02.2015 19.00 Półczno świetlica wiejska Witold more »

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Studzienice odbywanych w okresie od 06.02.2015 r. do 06.03.2015 r.

harmonogram